CPU

1 vCPU

RAM

1 GB

System Disk

10 GB

Data Disk

0 GB

Public IP

1

Lựa chọn gói cho bạn

  • 1 vCPU
  • 1 RAM
  • 10 GB System Disk
  • 0 GB Data Disk
  • 1 IP

Giá: 0 VNĐ/tháng

* Vui lòng liên hệ (+84).78.678.3868 nếu quý khách có nhu cầu khác.